Voor deze website zijn cookies vereist om alle functionaliteit te kunnen bieden. Om de cookies te accepteren, klik op de knop hieronder. Voor meer informatie over wat voor informatie er in de cookies zitten, klik op de link "Meer informatie over Cookies" hieronder.

Hoe werkt mestwerkingsplicht.nl

U, als veehouder, registreert zich op de site. Hiervoor moet u eenmalig een account aanmaken. U bekijkt de advertenties. U accepteert een advertentie van een andere veehouder, of u dient een verzoek in bij een aanbieder voor een kleiner volume, of u plaatst zelf een advertentie op de site.

Zodra een advertentie door een veehouder is geaccepteerd, ontvangt de kopende partij een betaallink via zijn emailadres. De koper kan deze betaallink via IDEAL betalen en ontvangt daarna direct per email de factuur.

Vervolgens gaan wij de VVO registreren namens de koper en de verkoper. Zodra dit gelukt is (en niet eerder) krijgen beide partijen de definitieve VVO per email toegestuurd en gaan wij de verkopende partij uitbetalen. Tevens ontvangt de verkoper de creditnota per email.

Hoe zorg ik dat mijn machtiging in orde is?

Om uw VVO te kunnen registreren bij RVO (Dienst Regelingen) moet u ons machtigen. U kunt deze machtiging afgeven via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.mijnrvo.nl. U kunt hier een pdf met stappenplan downloaden voor het afgeven van de machtiging.

Wat zijn de kosten voor de registratie van een VVO?

Agro Systems brengt zowel bij de koper als de verkoper van de VVO € 75,- per VVO in rekening voor de verzorging van de administratieve en financiële afhandeling.

Moet elke veehouder mest verwerken?

Nee, mogelijk heeft u geen bedrijfsoverschot. Een veehouder die geen bedrijfsoverschot heeft, die de mest dus op zijn eigen land kan uitrijden, heeft geen mestverwerkingsplicht.
Nee, mogelijk heeft u een vrijstelling omdat uw verwerkingsplicht lager is dan 100 kg. Het percentage dat u moet verwerken is afhankelijk van de regio waar u woont.
Nee, mogelijk heeft u een vrijstelling omdat u stro-rijke mest heeft. Deze vrijstelling kan van toepassing zijn bij geitenmest en/of eendenmest.

Wat zijn de mogelijkheden om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht?

Als duidelijk is dat u mest moet verwerken, dan zijn er meerdere mogelijkheden.

  1. Indien uw mest rechtstreeks wordt geëxporteerd of wordt gelost bij een verwerker die hem na verwerking zelf exporteert, dan kan uw mestvervoerder code 61 invullen op de mestbon en voldoet u aan uw verplichtingen. Dit kan bijvoorbeeld bij directe export van pluimveemest, eendenmest, konijnenmest en/of nertsenmest. In dit geval kunt u mogelijk VVO verkopen.
  2. Indien u uw mest laat afvoeren naar een verwerker, die hem vervolgens laat exporteren, dan zijn er 3 partijen die samen een driepartijenovereenkomst (3PO of DPO) moeten opstellen betreffende de geleverde mest.
  3. Indien u de mest door een andere veehouder laat verwerken, kunt u een VVO afsluiten.

Veehouders met varkensmest zullen vaak hun mest laten verwerken via optie 1 of 2.
Veehouders met rundveemest en/of kalvermest zullen vaak voor optie 3 kiezen.

Aanvullende informatie betreffende de mestverwerkingsplicht

U kunt hier een pdf downloaden met aanvullende informatie betreffende de mestverwerkingsplicht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.